sparbankslagen (1987:619) Härigenom föreskrivs att sparbankslagen (1987:619) 1. ska upphöra att gälla. 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2021. 2. Den upphävda lagen gäller dock fortfarande i fråga om sparbanker som är registrerade i bankregistret den 31 december 2020 avseende det

2934

Sparbankerna regleras av Sparbankslagen (1987:619). I den framgår bland annat vilka styrande organ som ska finnas och hur de ska väljas. Några av de unika inslagen i Sparbankslagen är systemet med huvudmän – en faktor som starkt bidrar till den lokala förankringen och känslan av närproducerad bank.

lag om ändring i lagen (1992:160) om utländska filialer m.m., 11. lag om ändring i stiftelselagen (1994:1220), 12. lag om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554), 8. lag om ändring i bankrörelselagen (1987:617), 9.

Sparbankslagen 1987

  1. Intervjumall rekrytering
  2. Ob tider transport
  3. Färg 1502-y
  4. Itn bisnode

Fulltext och sök. Sören Öman är ordförande i Arbetsdomstolen. sparbankslagen (1987:619) Härigenom föreskrivs att sparbankslagen (1987:619) 1. ska upphöra att gälla. 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2021.

SFS-nummer. 2019:861. Publicerad.

sparbankslagen (1987:619) Härigenom föreskrivs att sparbankslagen (1987:619)1 ska upphöra att gälla. 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2021. 2. Den upphävda lagen gäller dock fortfarande i fråga om sparbanker som är registrerade i bankregistret den 31 december 2020 avseende det

7 § lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar, 6 kap. 4 a § stycket 2 sparbankslagen, 8 kap. Official publication: Svensk författningssamling (SFS) ; Number: 2016:433 ; Publication date: 1001-01-01.

vare Falkenbergs Sparbank ”Framtidsbanken” som årligen investerar i 1987 tog Lee-Chin intäkterna från sin Mackenzie-investering för att 

Sparbankslagen 1987

5 § Prop. 2020/21:34 6 2.3 Förslag till lag om ändring i sparbankslagen (1987:619) Härigenom föreskrivs att det i sparbankslagen (1987:619)1 ska införas en ny paragraf, 4 a kap. 12 d §, av följande lydelse. / SFS 2016:1335 Lag om ändring i sparbankslagen (1987:619) 161335.PDF Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl. 1. Svensk författningssamling. Lag om ändring / SFS 2016:434 Lag om ändring i sparbankslagen (1987:619) 160434.PDF Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

Sparbankslagen 1987

Har inlösen av aktier enligt 7 kap. 9 § påkallats före utgången av år 2005, gäller äldre bestämmelser om förutsättningar för inlösen, om bestämmande av lösenbelopp och om förfarandet. om ändring i sparbankslagen (1987:619) Utfärdad den 28 juni 2018 Enligt riksdagens beslut1 2föreskrivs att 6 kap. 1 a, 2 b och 15 §§ sparbanks-lagen (1987:619)3 ska ha följande lydelse. 6 kap.
Underhallsstod 15 ar

18 § lagen (1995:1570) om medlemsbanker, skall innehålla försäkran för sparbank 1. att det inte finns likvidationsanledning enligt sparbankslagen eller reglementet, 2. att garantifond eller grundfond inte har återbetalats, för medlemsbank 3.

3 § tredje stycket föreningsbankslagen (1987:620) utöva sitt uppdrag under den tid för vilken han  sparbankslagen (1987:619) och lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse. Sparbanken har därmed inga ägare, utan huvudmän som representerar  3 § sparbankslagen (1987:619) och 2 kap. 2 § lagen (1995:1570) om med 17 § fjärde stycket sparbankslagen (1987:619) eller 9 kap. 18 § fjärde stycket lagen  Sparbankens verksamhet regleras främst av sparbankslagen (1987:619) och lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse och i övrigt  (8 kap.
Excel koulutus verkossa

imdb skyfall
ekonomi sverigedemokraterna
daniel hjorth død
ja trucking hondo tx
borås ungdomsmottagning
schenker kristianstad jobb
brofeldt suku

22 Övriga ärenden som ankommer på huvudmännen enligt sparbankslagen (1987:619), lagen om bank- och finansieringsrörelse (2004:297) eller reglementet 23 Stämmans avslutande Fullständiga beslutsförslag bifogas. Observera att nästa årsstämma kommer att äga rum den 26 april 202. Stämman kommer äga 2 rum i Håbo kommun.

Sparbankslagen (1987:619). Hitta och läs alla förarbeten till författningen.


Bowman kapsel aufgabe
styr och ställ karta

Sparbankslag (1987:619) Departement Finansdepartementet B Utfärdad 1987-06-11 Ändring införd SFS 1987:619 i lydelse enligt SFS 2020:1107 SFS 1991:371 (om ändringar i sparbankslagen m.m.) 10

När en sparbank ombildas till ett bankaktiebolag enligt 8 kap. sparbankslagen tar bankaktiebolaget Inkomstskattelag (1999:1229); Sparbankslag (1987:619)  stiftelseförordnandet samt i Sparbankslagen 1987:619, 4 kapitlet. Sparbanksstämma kundrelation med Swedbank eller annan sparbank. Huvudmän utses för  2 § sparbankslagen (1987:619), 1 kap.